Generelle regler før og under Alpereisen

Sjekk dine egne forsikringer i god tid før avreise.

 

Før alpereisen

Avbestillingsforsikring gjelder for alle reisende som avbestiller før reisen inntreffer. Det skal være tegnet av avbestillingsforsikring med premie 6% av reisens verdi. Ved avbestilling skal vilkårene for forsikringen være oppfylt. Ved avbestilling grunnet dødsfall i nær familie, sjekk slektsskap og definisjon for nærmeste pårørende. Ved sykdom skal gyldig legeattest fremvises. Kvittering fra reiseselskap på at reisen er betalt skal fremvises.

 

Under alpereisen

Hvem gjelder en reiseforsikring for?
Reiseforsikringen gjelder for ansatte på tjenestereise. Familie er medforsikret på ferie- og fritidsreiser hvis dekning for dette er kjøpt.

Hvor gjelder reiseforsikringen?
Reiseforsikringen gjelder i hele verden for reiser inntil 3 måneder. Den gjelder fra den dagen man reiser fra hjemstedet i Norge til man er tilbake på samme sted.

Hvor gjelder ikke reiseforsikringen?
Forsikringen gjelder ikke hjemme eller på arbeidssted/undervisningssted i arbeidstid/undervisningstid.

Har jeg rett til erstatning hvis bagasjen blir forsinket?
Ja. Forsikringsselskapet gir erstatning hvis bagasjen blir forsinket. Sjekk vilkårene hos ditt forsikringsselskap før avreise

Er avbestillingsforsikring inkludert i reiseforsikringen?
Ja. Avbestillingsforsikring på grunn av blant annet sykdom, dødsfall eller andre alvorlige hendelser i familien er inkludert.

Dekker avbestillingsforsikringen innbetalt depositum?
Ja. Vi forutsetter da at reiseforsikringen ble tegnet før depositum ble betalt.

Hva gjør jeg hvis jeg trenger nye reisekort?
Hvis du trenger nye reisekort kan du ta kontakt med ditt forsikringsselskap.

Sørg for at du har alle telefonnummer tilgjengelig dersom du må kontakte ditt forsikringsselskap under reisen/evt fra utlandet.

 

Alpespesialisten’s  vakttelefon er +47 23 19 43 98

 

Utstyrsliste før avreise

Dersom man skal oppsøke den ville naturen langt utenfor skiløypene om vinteren kan det være lurt å ta forholdsregler. Vi anbefaler innkjøp av skredsekk med airbag og/eller sekk med skredsøker, spade og søkepinne. Sportsbutikkene kan gi råd om hvilket utstyr som er best for Din Alpereise.

 

 

For andre spørsmål, se våre generelle vilkår for Alpereiser og firmatur til Alpene